Akcja – Głośnego czytania

Zajęcia czytelnicze pt; „Przyszła Jesień – piękna, kolorowa dla malarzy już gotowa”.

 29.09.2018 to ogólnopolski dzień czytania na głos. Pierwsza edycja odbyła się w 2001 roku. Czytanie na głos stymuluje rozwój dziecka, wzbogaca słownictwo oraz rozwija wyobraźnię. Z tej okazji biblioteka szkolna i świetlica zorganizowały zajęcia czytelnicze.Na początku panie nauczycielki przeczytały opowiadanie pt. „Pani Jesień”. Następnym punktem zajęć było, na podstawie przeczytanego teksu, wykonanie postaci Pani Jesieni z wykorzystaniem liści i innych materiałów. Dzieci bardzo chętnie i z wielkim zaangażowaniem wysłuchały opowiadania oraz wykonały piękne postacie „Jesieni”. Najładniejsze prace zostały nagrodzone miłymi niespodziankami. A wszyscy uczestnicy zajęć zostali obdarowani słodkimi łakociami.

 Wszystkie dzieci serdecznie zapraszamy na następne zajęcia czytelnicze!

Czytaj więcej...

Witaj szkoło, witaj świetlico ! Zapraszamy do świetlicy szkolnej!

W naszej szkole świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.45 do 16.30.

Opieką świetlicową są objęci uczniowie grup 0 i klas I-III oraz uczniowie klas IV .

 Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Prowadzone zajęcia dają dzieciom możliwość rozwijania swoich zainteresowań, a także wyrównywania braków wiedzy w nauce. Szczególną uwagę zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw. Staramy się uczyć dzieci zachowania się w sytuacjach trudnych, ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane zadania oraz wdrażamy je do utrzymania porządku w czasie zajęć.

Czytaj więcej...

Wystawa kartek patriotycznych

Z okazji 100-lecia Niepodległości Polski we wrześniu świetlica szkolna przygotowała wystawę kartek patriotycznych. Uczniowie uczęszczający na zajęcia świetlicowe przygotowywali jedną kartkę, której tematyka nawiązywała do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.Celem wystawy było propagowanie wśród uczniów naszej szkoły patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa, symboli narodowych, wsparcie dzieci w rozwoju ich zdolności plastycznych oraz promowanie twórczości plastycznej. Uczniowie z ochotą przystąpili do wykonywania swoich prac, a ich efekty można było oglądać na korytarzu szkolnym przy tablicy pamięci.

 Monika Czerwińska

Czytaj więcej...