Kalendarz roku szkolnego 2017-2018

 

 

WRZESIEŃ

04.09.2017r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

18-20.09.2017r.

Zebrania organizacyjne z rodzicami

wg prowadzonego porządku i ustaleń na Radzie Pedagogicznej.

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

01.11.2017r.

Dzień wolny od zajęć – Wszystkich Świętych

02.11.2017r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (1z 8)

03.11.2017r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (2z 8)

08-10.11.2017r.

Śródsemestralne zebrania z rodzicami

17.11.2017r.

Akademia z okazji 100-lecia szkoły – dla uczniów

18.11.2017r.(sobota)

Akademia z okazji 100-lecia szkoły – Ślubowanie klas I

GRUDZIEŃ

12.12.2017r.

Dzień otwarty  dla rodziców

 – dyżur nauczycieli godz. 15.30-16.30

22.12.2017r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (3z 8)

23.12-31.12 2017r.

Przerwa świąteczna (Boże Narodzenie)

STYCZEŃ

01.01.2018r.

Dzień wolny od zajęć – Nowy Rok

02.01.2018r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (4z 8)

12.01.2018r.

Wystawienie ocen na I semestr 2017/18

15-28.01.2018r.

Ferie zimowe

31.01.2018r.

Zakończenie I semestru roku szkolnego 2017/18

LUTY

01-02.02.2018r.

Semestralne zebrania z rodzicami kl. 0-VII

05.02.2018r.

Apel podsumowujący wyniki za I sem.

dla kl I-III i IV-VII

MARZEC

20.03.2018r.

Dzień otwarty  dla rodziców

 – dyżur nauczycieli godz. 15.30-16.30

29.03-03.04.2018r.

Wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc)

KWIECIEŃ

23.04.2018r.

Spotkanie z rodzicami dzieci niepełnosprawnych

godz. 1530  (biblioteka)

zapoznanie z wnioskami ewaluacji

23-25.04.2018r.

Śródsemestralne zebrania z rodzicami

30.04.2018r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (5 z 8)

MAJ

01.05.2018r.

Dzień wolny od zajęć – Święto Pracy

02.05.2018r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (6 z 8)

03.05.2018r.

Dzień wolny od zajęć – Święto Konstytucji 3 Maja

04.05.2018r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (7 z 8)

18.05.2018r.

Wystawienie ocen przewidywanych

22.05.2018r.

Dyżur nauczycieli godz. 15.30-16.30

 (poinformowanie rodziców o ocenach przewidywanych i zagrożeniach oceną niedostateczną)

31.05.2018r.

Dzień wolny od zajęć – Boże Ciało

CZERWIEC

01.06.2018r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (8 z 8)

08.06.2018r.

* Wystawienie ocen końcowych

22.06.2018r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/18

 

  

 1.      Możliwe są zmiany wyżej podanych terminów wynikające ze zmiany organizacji pracy szkoły.