Akademia kompetencji - sprawozdanie SP1

 

 

„Akademia Kompetencji” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie to Projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskich Funduszy Systemowych 10.01.01 RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Celem głównym Projektu jest wyższy poziom kompetencji kluczowych niezbędnych dla uczniów na przyszłym rynku pracy.

Czytaj więcej...

Regulamin rekrutacji do Projektu "Akademia kompetencji"

 

Regulamin rekrutacji

do Projektu pn.: „Akademia kompetencji”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
 na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa RPO WM: X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1
Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

Czytaj więcej...

Projekt "Akademia kompetencji"

 

Tytuł projektu: Akademia kompetencji

Wnioskodawca:  Gmina Miasta Gostynin

Realizator: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie

Okres realizacji: od: 01-07-2016 do: 30-06-2018

Czytaj więcej...