Program Bezpieczna Szkoła Cyfrowa

Przystąpiliśmy do programu BEZPIECZNA SZKOŁA CYFROWA współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

Przystępując do programu chcemy skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni.

Szczególną wagę przywiązywać będziemy do tego, by umiejętnie motywować i zachęcać uczniów do odpowiedzialnych zachowań w Sieci.

Będziemy  wspierać rozwój uczniów, przy jednoczesnym zapewnieniu im bezpieczeństwa i nauczeniu ich zasad mądrego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych.

18 października odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego, podczas którego uczniowie spotkali się na warsztatach z Edukatorem panią Katarzyną Krzeszewską. Podczas tych spotkań uczniowie omówili zagadnienia związane z bezpiecznym logowaniem do sieci, rozmawiali o cyberprzemocy i dowiedzieli się jak jej przeciwdziałać oraz o bezpieczeństwie własnego wizerunku.

W tym dniu odbyło się również szkolenie nauczycieli, którzy otrzymali pomoce do pracy z uczniami oraz zapoznali się z materiałami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa.

Szkolny Mentor Cyberbezpieczeństwa – Pani Renata Kuźniewska uczestniczyła w dwudniowym szkoleniu (8-9 października), na którym otrzymała wskazówki i  informacje jak koordynować działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego w szkole.