Sprawozdanie za rok szkolny 2017/2018

Składka na rok szkolny 2018/2019 wynosi 60,00 zł

žZwracamy się z gorącą prośbą o dokonywanie wpłat na poczet Rady Rodziców.
žWpłata każdej składki przyczynia się do realizacji kolejnych pomysłów i inicjatyw.
 
žSkładka dla rodzeństwa, które uczęszcza do naszej szkoły wynosi 60,00 zł.
žSkładki należy wpłacać do 30.11.2018 u wychowawcy klasy lub na konto bankowe Rady Rodziców (strona www szkoły).